Onze doelstellingen

  1. De stichting heeft ten doel het in stand houden en beheren van een of meer traditioneel gescheperde schaapskuddes van inheemse Heideschapen waaronder het Veluws, Kempisch, Drents en Schoonenbeker Heideschaap en wel voor
  2. een doelgericht beheer van de heideterreinen of andere natuurgebieden
  3. de instandhouding van cultuurhistorische waarde
  4. de instandhouding van oude inheemse schapenrassen
  5. het vervullen van een recreatieve en educatieve functie en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  6. het opvangen van schapen in nood
  7. Een Opvang en levenslange verzorging van schapen en geiten die, als ze elders economische niet houdbaar zijn verzorgd kunnen worden.
  8. Behoud van het vak van schaapsherder en schaapskudde als onderdeel van het Cultureel Erfgoed.
  9. De stichting beoogt niet winstgevend te zijn. Bestuur Artikel 7 Lid 3. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Behoud van een schaapskudde, met inheemse Nederlandse schapenrassen. Zichtbaarheid in het landschap van de Utrechtse Heuvelrug. Opvang en levenslange verzorging van schapen en geiten die,  als ze elders economische niet houdbaar zijn verzorgd kunnen worden. Behoud van het vak van schaapsherder en schaapskudde als onderdeel van het Cultureel Erfgoed.